Mandarin Garden 2

- Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công chống thấm khu vệ sinh, ban công, logia, chống thấm cổ ống, chống thấm mái, khu cảnh quan.

- Giá trị hoàn thành: 5.5 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2018