Quy trình phân phối các sản phẩm

Với các khách hàng ngành xây dựng, chúng tôi có thể cung cấp báo giá và mẫu thí nghiệm của sản phẩm ngay từ những giai đoạn đầu tiên của dự án.
Với các khách hàng cho mặt hàng băng dính, keo dính, chúng tôi có thể cung cấp số lượng lớn băng dính để thí nghiệm tại dây chuyền sản xuất của khách hàng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có thể gia công băng dính theo yêu cầu thiết kế.
Với các dòng sản phẩm phổ biến, chúng tôi có thể cung cấp ngay sản phẩm từ hệ thống kho với thời gian vận chuyển ngắn.