QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Quy trình quản lí chất lượng chung: ISO 9001: 2015 về sản xuất, cung cấp và thi công các sản phẩm, hóa phẩm xây dựng, các sản phẩm chống thấm, phụ gia bê tông và vữa, gối cầu, khe co giãn, neo, cáp dự ứng lực.
Công bố chất lượng sản phẩm: các sản phẩm sản xuất hoặc nhập khẩu có chứng nhận Hợp quy, Hợp chuẩn theo quy định hiện hành.
Kết quả test: các sản phẩm của Nền Việt khi được nhập về từ các đối tác trong và ngoài nước đều có kết quả test. Các kết quả test sẽ được cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật của từng khách hàng và dự án.