Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài

- Hạng mục thi công: Chống thấm sàn mái bằng nhà ga, nhà phụ trợ, hồ nước cảnh quan và cầu vượt trước cửa nhà ga.

- Giá trị hoàn thành: 27 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2015